Tuesday, January 13, 2009

جوک؛ آخوند و راننده اتوبوس


وبلاگ جوک خونه
آخونده توی اتوبوس کنار راننده میشینه شوخیش گل میکنه: شما راننده ها که همش تو جاده هستید از کجا میدونید که بچه هاتون از خودتونن؟راننده میگه: 2 سال صبر میکنیم اگه شبیه خودمون شد که هیچ وگرنه میفرستیمشون حوزه علمیه

0 comments: